Senin, 30 Januari 2012

TUJUAN MEMPELAJARI ILMU FIQIH & USHUL FIQIH


  1. Tujuan mempelajari ilmu fiqih
Menerapkan hukum-hukum syariat islam terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Jadi, ilmu fiqih adalah rujukan seorang hakim dalam keputusannya, rujukan seorang mufti kepada fatwanya, dan rujukan seorang mukallaf untuk mengetahui hukum syariat dalam ucapan dan perbuatannya

  1. Tujuan mempelajari ilmu ushul fiqih
Menerapkan kaedah-kaedah dan pembahasannya terhadap dalil-dalil terinci untuk mendatangkan syariat islam yang diambil dari dalil-dalil tersebut. Jadi dengan kaedah dan pembahasan ilmu ushul fiqih, dapat dipahami nash-nash syari’iyah dan hukum-hukum yang dikandungnya. Begitu pula, dapat diketahui hal-hal yang menjadi sebab daripada hilangnya dalil yang samar diantara dalil-dalil tersebut

Tidak ada komentar:

Posting Komentar